Apg29.Nu
Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!

Jesu födelse i Gamla testamentet

Christer Åberg
2022-12-08 02:07

Jesus i GT

/bild/Jesu-fodelse-1666649224.jpg

Den första gången Gamla testamentet profeterar om Jesu födelse hittar vi i första Moseboken kapitel 3 och vers 15. Profetian uttalas direkt efter syndafallet och skrevs ner av Mose 1500 år innan det skedde.

Under en lektion på högstadiet talade min lärare om Jesu jungfrufödsel. Detta grep verkligen tag i mig när jag satt och lyssnade i min skolbänk. 

Hon berättade att Gud gjorde något under i Marias kropp så hon blev havande med Jesus. Jag var inte frälst och kristen på den tiden men jag tog till mig vad hon sade och kunde därefter inte glömma det. Det gav mig ett bestående intryck. 

Eftersom Gamla testamentet handlar om Jesus Kristus talar den givetvis också flera gånger om Jesu Kristi övernaturliga födelse.

Den första gången Gamla testamentet profeterar om Jesu födelse hittar vi i första Moseboken kapitel 3 och vers 15. Profetian uttalas direkt efter syndafallet och skrevs ner av Mose 1500 år innan det skedde.

Kvinnans säd

1 Mos 3:15 Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Han ska krossa ditt huvud, och du ska hugga honom i hans häl.

Kvinnans säd är en profetia om Jesu övernaturliga födelse att han skulle födas av en jungfru som inte sexuellt hade varit med någon man. Profetian gick bokstavligen uppfyllelse i Nya Testamentet när Jesus föddes i Betlehem. 

Detta är den första kristusprofetian i Gamla Testamentet som skrevs ner cirka 1500 år innan den gick i uppfyllelse. 

Att det verkligen handlar om en jungfrufödsel avslöjas därom att det står "hennes säd". Man skrev aldrig så, utan alltid mannens säd. Men eftersom det inte var någon man inblandad i Marias graviditet så kan det inte skrivas på något annat sätt. 

Du kan jämföra det med vad Paulus skriver:

Gal 4:4 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna, född under lagen,

Det står inte "född av mannen". 

Eller om du läser släkttavlan i Matteus evangelium står det att mannen den och den födde den och den, ända tills man kommer fram till Maria, Josefs fru. Då står det inte Josef födde, utan "av henne föddes Jesus, som kallas Kristus".

Matt 1:1 Detta är boken om Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla. 2 Abraham födde IsakIsak födde JakobJakob födde Juda och hans bröder. 
Matt 1: 16 Jakob födde JosefMarias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.

Vid ett tillfälle hörde jag på radion en som försökte bortförklara Jesu jungfrufödsel med att säga att Matteusevangeliet var fel eftersom man aldrig skrev så. Nej, just det: man skrev aldrig så, därför att Jesus verkligen föddes av en jungfru! Detta är ett oerhört starkt bevis på att det verkligen gick till så som Bibeln beskriver.

Första Mosebok 3:15 är en fantastisk och mycket stark profetia om Jesu Kristi födelse.

Protoevangeliet

Profetian i 1 Mos 3:15 talar om Jesu övernaturliga födelse, men också om vad han skulle göra. Jesus skulle krossa ormens huvud. Ormen är djävulen och Jesus skulle besegra honom. Detta gjorde han genom sin död på Golgata kors och uppståndelse. 

Så redan i den femtonde versen i tredje Mosebok talas det om Jesu kors! Långt innan det skedde förutsade Gud vad som skulle hända.

Det är detta som är evangelium. Att Jesus dog för våra synder, begravdes och uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, genom vi också blir frälsta (1 Kor 15:1-4).

1 Mos 3:15 är känt som protoevangeliet – det första evangeliet. 

Vad som här sägs om Messias, "säden", är att han är Segerherren, som skall krossa ormens huvud, djävulens rike och segra över synd och död. 

Samtidigt säger denna profetia  att kvinnans säd ska bli slagen, stungen. Ormen "ska hugga honom i hans häl". Och den här andra delen av profetian gick i uppfyllelse när Jesus dog på korset.

Den första delen gick i uppfyllelse då Jesus föddes.

Protoevangeliet visar att Gud hade frälsningsplanen klar redan från begynnelsen och förkunnade om den så fort som syndafallet hade ägt rum.

1 Joh 3:8 Den som gör synd är av djävulen, för djävulen har syndat från begynnelsen. Därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Jungfrun ska föda en son

Nu ska vi gå till en annan mäktig profetia  i Gamla Testamentet som handlar om Jesu födelse.
Jes 7:14 Därför ska Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel.

Den här mäktiga Kristusprofetian citeras i Matteus 1:23 om Jesu jungfrufödsel. I hebreiskans grundtext står det "alma", vilket betyder en orörd giftasvuxen flicka. Det översätts till grekiska i Septuaginta med "parthenos" som betyder "jungfru" eller "oskuld".

I århundrade efter århundrade stod profetian där som en hemlighetsfull utsaga som man inte riktigt kunde förstå. Men när judarna i Egypten översatte Gamla Testamentet till grekiska (Septuaginta, ungefär 100 år f Kr) återgavs ordet som det stod. Den grekiska texten förkunnade grundtexten troget att jungfrun (parthenos) skulle föda. 

Denna profetia uppfylldes när ängeln förkunnade för Josef i Matteus 1:22:

Matt 1:22 Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.

Jesu födelse är ett under, som har skett en gång och aldrig mer ska upprepas. Den är helt unik.

Luk 1:35 Då svarade ängeln och sa till henne: Den Helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska överskugga dig, därför ska också det Heliga som blir fött av dig kallas Guds Son.

På nätet har jag hittat uppgiften då juden Aquila nyöversatte Gamla Testamentet år 130 e Kr, satte han in det grekiska ordet "neanis" i Jesaja 7:14, som väl kunde betyda "jungfru" men också "ung kvinna". På det viset grumlas jungfrufödelsens under.

Det är den här tolkningen som Bibeln 2000 och 1917 års översättning följt. Men Folkbibeln och Reformationsbibeln har översatt det rätta med "jungfru".

Gud med oss

Sonen som skulle födas skulle ges namnet Emmanuel. Namnets betydelse avslöjas i Matteusevangeliet.

Matt 1:23 Se, jungfrun ska bli havande och föda en Son, och de ska ge honom namnet Emmanuel, vilket betyder: Gud med oss.

Då Jesus föddes som människa kom Gud med oss. Jesus är Gud som blev människa. Tänk att detta ord har stått i flera hundra år innan det gick i uppfyllelse! Dessutom ser vi tydligt att det står i Gamla Testamentet att det barn som skulle födas är Gud!

Två kapitel framåt i Jesaja läser vi en annan mäktig profetia om Jesu födelse.

Jes 9:6 För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.

Åter igen ser vi i Gamla Testamentet att det barn som föds är Gud. Vi läste att "hans namn är... Mäktig Gud"!

Den här versen läses oftast i våra kyrkor vid jul. Varför är Jesu födelse så speciell så att det profeterades om det flera hundra år innan det skedde och firas fortfarande än idag efter 2000 år? Det har ju fötts många andra barn under den tiden. Varje barns födelse är ett mirakel men inte på samma sätt som Jesu födelse. Varför Jesu födelse är så stort beror på att Gud blev människa!

En kropp har du berett åt mig

Kanske är det någon som undrar hur Jesus som är människa kan vara Gud, men det är inte alls så svårt att förstå eftersom han blev människa.

Bibeln säger i Gamla Testamentet:

Ps 40:7 Slaktoffer och matoffer behagar dig inte. Du har öppnat mina öron, du frågar varken efter brännoffer eller syndoffer. 8 Då sa jag: Se, jag kommer: i bokrullen står det skrivet om mig.

Och i Nya Testamentet står det:

Hebr 10:5 Därför säger han då han kommer i världen: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig.

Jesus Kristus var tvungen att få en kropp ─ bli människa, annars hade han inte kunnat dö på ett kors. 

På TikTok, där jag har tusentals följare, brukar jag ibland få frågan: Hur kan Gud dö? Men svaret är enkelt: Han blev människa och som människa kunde han dö och försona hela världen med Gud genom sin död på Golgata kors.

Det är därför Jesu födelse är så stort mirakel och så unik. Aldrig förr har Guds Son blivit människa, precis som det står skrivet: Se, jag kommer: i bokrullen står det skrivet om mig.

Han kunde komma, eftersom han fanns innan.

Tidpunkten för Jesu födelse

Dan 9:25 Vet därför och förstå, att från den tid då ordet utgick om att Jerusalem skulle bli återställt och uppbyggt, till Messias Fursten kommer, ska det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och murar ska byggas upp igen, trots svåra tider.

Daniels bok till och med anger tiden när Messias skulle födas. När exakt den tiden var inne gick också profetian i uppfyllelse. 

Paulus skulle senare också skriva: Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna, född under lagen (Gal 4:4).

Födelseplatsen

I Mikas bok läser vi var någonstans Messias skulle födas.

Mik 5:2-3 Men du o Betlehem Efrata, fastän du är så liten bland alla tusen i Juda, så ska från dig han komma som åt mig ska vara härskare i Israel, vars verksamhet är före tiden, från evigheten. 3 Därför ska han överge dem tills tiden för att hon som är i födslovärkar har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder återvända till Israels barn.

Den här profetian gick exakt i uppfyllelse några hundra år senare.

Matt 2:3 När kung Herodes hörde det, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom, 4 och när han hade kallat samman folkets alla överstepräster och skriftlärda, frågade han ut dem, var Kristus skulle födas. 5 Då svarade de honom: I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten: 6 Och du Betlehem i Juda land är inte alls den minste bland Juda furstar, för från dig ska det komma en Furste, som ska vara en Herde för mitt folk Israel.

Det kan inte bli mer exakt. Guds Ord har en fullständig precision i sina profetiska förutsägelser. Han skulle födas i den lilla staden Betlehem.

Det finns många bibelord att Messias skulle vara av Abrahams, Isaks och Jakobs ätt, men vi går raskt fram vad som hände när Jesus hade blivit född. 

När kung Herodes fick veta att judarnas konung hade blivit född blev han galen. Han lät döda alla pojkar under två år för att komma åt Jesus. Och just detta hade profeterats långt innan i Gamla Testamentet.

Jer 31:15 Så säger Herren: Ett skri hörs i Rama, klagan och bitter gråt. Det är Rakel som gråter över sina barn, hon vägrar låta sig tröstas, för hennes barn finns inte mer.

Nya Testamentets uppfyllelse:

Matt 2:16 När Herodes nu såg att han hade blivit lurad av de vise männen, blev han mycket vred och sände ut folk och lät döda alla pojkar i Betlehem och i hela dess omgivning, de som var två år och därunder, i enlighet med den tid som han noga hade tagit reda på av de vise männen.17 Då uppfylldes det som var sagt av profeten Jeremia, när han sa: 18 I Rama hördes ett rop, klagan och gråt och mycket jämmer: Rakel begråter sina barn och vill inte låta sig tröstas, eftersom de inte längre finns till.

Det är för många profetior som går i detalj i uppfyllelse för att vi ska kunna förklara bort dem som en slump. Gamla testamentet bevisar därmed att det här med Jesus är sant. Men det finns mer då det gäller Jesu födelse.

Flykten till Egypten

Hos 11:1 Då Israel var ung, hade jag honom kär, och från Egypten kallade jag min son.

Det här bibelordet är extra intressant eftersom Gud så klart och tydligt förklarar i Gamla Testamentet att han har en son.

Men hur gick detta ord i uppfyllelse? Vi läser i Nya Testamentet:

Matt 2:13 När de hade gett sig av, se, då uppenbarade sig i en dröm en Herrens ängel för Josef och sa: Stå upp och ta barnet och dess mor och fly till Egypten, och stanna där tills jag säger till dig, för Herodes tänker söka efter barnet för att döda det.14 Då stod han upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och flydde till Egypten, 15 och stannade där tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten, som sa: Ut ur Egypten har jag kallat min Son.

Hosea 11:1 profeterar att Jesus som barn ska fly till Egypten på grund av Herodes förföljelse, och när det var dags kallade Gud honom ut från Egypten. Den här otroliga profetian gick exakt i uppfyllelse i Nya Testamentet. Ingen människa kan hitta på något sådant. Det är Gud. Han sa detta i sitt Ord i Gamla Testamentet långt innan det skedde.

Kort sagt: Jesu födelse är övernaturlig! Och när han kom uppfylldes det som var sagt om hans födelse i Gamla Testamentet.

Jesus föddes för att dö

Som jag sa innan så har många människor fötts. Min bibelskollärare Leif Svensson som var en av dem som omkom i Estoniakatastrofen brukade säga: Många människor föds och dör, men Jesus föddes för att dö.

Det var hans syfte och som Gamla Testamentet också profeterar om. Han kom för att rädda dig och mig!

Jesu födelse bevisar att han är Guds Son

Efter att ha legat sömnlös en natt läste jag Ps 2:7 som jag till sist vill göra dig uppmärksam på. Detta bibelord från Gamla Testamentet visar vad Jesu födelse bekräftar.

Ps 2:7 Jag ska förkunna om ett beslut: HERREN har sagt till mig: Du är min Son, i dag har jag fött dig.

Det är Jesus själv som säger detta i Gamla Testamentet. Jesu födelse bekräftar ─ bevisar att han är den som han säger sig att vara: nämligen Guds Son. Och Bibeln säger att den som tror på Sonen har evigt liv. Han är alltså frälst och räddad.

Christer Åberg

#Guds Son #Jesus i GT #Gamla testamentet #Undervisning #Jul

Dela:

0 kommentarer

Kommentera

Alla kommentarer modereras. Antal tecken kvar: 340

Idag är det tisdagen den 23 juli 2024, vecka 30 och klockan är 13:14. Emma har namnsdag.


Vill du bli frälst och få evigt liv? Ta då emot Jesus genom att be högt:

Jesus, jag tar nu emot dig och bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst och har fått evigt liv. Amen.


Senaste bönämnet

2024-07-23 08:35
Vill ha hjälp med förbön. Min kropp, det känns att något är fel. Vill ha hjälp med helande bön. Välsignelse till er Amen

0 ber för bönämnet!


Senaste artiklar

Gunilla Persson kom med helikopter och berättade om Jesus på tältmöte i Örnsköldsvik

Matteus 1:1 - Kommentar

Profetia förutspådde mordförsöket på Donald Trump fyra månader i förväg

Donald Trump skjuten på valmöte i Pennsylvania

Hur blir man Guds barn?

Christer Åberg berättar om sin frälsning i vekkelseteltet i Stockaryd

Målle Lindberg, 95, sjunger och talar om himlen i tältet i Stockaryd

Halleluja Jesus är min vän - Sång med Christer Åberg i tältet i Stockaryd

Historisk kväll med Målle Lindberg, 95, i tältet i Stockaryd

Är alla Guds barn enligt Bibeln?


Senaste kommentaren

Andy Svensson - 20/07-24 17:27
https://www.nowtheendbegins.com/joe-biden-told-donors-time-to-put-trump-in-a-bullseye/ Hej Susse det var på den länken jag läste det.

Skrevs i Profetia förutspådde mordförsöket på Donald Trump fyra månader i förväg


Ditt stöd behövs nu!
SWISH: 072 203 63 74
BANKKONTO: 8150-5, 934 343 720-9
IBAN: SE7980000815059343437209 BIC: SWEDSESS
Att sätta in på bankkonto går alldeles utmärkt i fall du vill vara månadsgivare.
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE TIKTOK INSTAGRAM