Apg29.Nu
Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!

Pingstdagen, uppfyllandet av Anden och tungotalet

Christer Åberg
2022-06-07 17:22

/bild/gudomen-1654615206.jpg

Den helige Andens kommande till jorden bevisar att Jesus är den upphöjde Konungen – Kristus – Messias – Herren – Guds Son – och hans verk på korset var godkänt av Fadern.

1 När pingstdagen var inne var de alla samlade i full enighet. 2 Då kom plötsligt ett dån från himlen, såsom när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Och tungor såsom av eld visade sig för dem, vilka fördelade sig och de satte sig på var och en av dem. 4 Och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och började tala med andra tungomål, allteftersom Anden ingav dem att tala. 

När tiden var inne

När pingstdagen var inne kom den Helige Ande. Det är alltid så med Guds kalender. När tiden är inne gör Gud något stort. Det var samma sak när Guds Son skulle träda in i världen. 

Gal. 4:4 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna, född under lagen,

Dopet i den helige Ande

Den helige Ande kom över dem och fyllde dem. Det är detta som är dopet i den helige Ande. Då började de alla tala i nya tungomål — språk som de aldrig hade lärt dig.

Alla som tror på Jesus kan tala med andra tungomål. Det säger Jesus i Markus 16.

Mark 16:17 Och dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor,

Full eller uppfylld

5 Och i Jerusalem bodde det gudfruktiga judiska män från alla folk under himlen. 6 Då nu detta dån hördes, samlades mycket folk och de var förbryllade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas av dem. 7 Och de blev alla häpna och förundrade och de sa till varandra: Se, är inte alla dessa som talar, galileer? 8 Hur kan då var och en höra det egna språket talas som där vi är födda? 9 Parter och meder och elamiter och de som bor i Mesopotamien och i Judeen och Kappadocien, Pontus och Asien, 10 både Frygien och Pamfylien, Egypten och de delar av Libyen som gränsar mot Cyrene, och besökande från Rom, både judar och proselyter, 11 kreter och araber. Vi hör dem tala om Guds underbara verk på våra egna språk. 12 Och de blev alla häpna och förvirrade, och den ene sa till den andre: Vad betyder detta? 13 Men andra drev med dem och sa: De är fulla av sött vin.

En del drev med dem och sa att de var fulla av sött vin. Än idag kan en del driva med kristna, så det är alltså inget nytt. 

Bibeln uppmanar oss att inte bli fulla av vin utan istället bli uppfyllda av Anden, precis det som skedde på pingstdagen.

Ef. 5:18 Och drick er inte berusade av vin, det leder till ett dåligt levnadssätt, utan låt er uppfyllas av Anden.

Det är intressant att lägga märke till att de inte var fulla av Anden utan uppfyllda av Anden. De var alltså inte berusade av Anden och raglade omkring. De var uppfyllda.

Det är också intressant att lägga märke till att det är den troende som ska låta sig uppfyllas av Anden. Det kommer alltså inte utan vidare, utan man måste samarbeta med Anden för att bli uppfylld av honom.

14 Då trädde Petrus fram med de elva och höjde sin röst och talade till dem: Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem. Detta ska ni veta, och lyssna till mina ord, 15 för dessa är inte druckna som ni tror. Det är ju bara tredje timmen på dagen. 

Petrus dementerar med eftertryck att de skulle vara druckna. Lägg märke till att Petrus lät inte dem att driva med dem. Han gick emot det.

Gamla testamentet förklarar

Istället hänvisar han till gamla testamentets skrifter för att förklara vad som har hänt.

16 Utan detta är det som är sagt genom profeten Joel: 17 Och det ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud: Jag ska utgjuta av min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera, och era ynglingar ska se syner, och era äldste ska drömma drömmar. 18 Och över mina tjänare och över mina tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera. 19 Jag ska låta under ske uppe på himlen och tecken nere på jorden: blod och eld och moln av rök. 20 Solen ska vändas i mörker, och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och synliga. 

Profetian skrevs flera hundra år innan det hände, men nu var tiden inne att Gud skulle utgjuta sin Ande över allt kött. Det här skulle ske i de yttersta dagarna. Eftersom Anden nu har kommit då är det ett tecken på att vi lever i de yttersta dagarna. 

Människor blir frälsta och Jesus blir förhärligad

21 Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

Som ett resultat av Andens utgjutande blir människor frälsta. Den helige Ande uppenbarar för människor att de behöver Jesus. Den helige Ande förhärligar Jesus.

Joh. 16:14 Han [den Helige Ande] ska förhärliga mig [Jesus], för av mitt ska han ta och förkunna för er.

Blir inte Jesus förhärligad då är det knappast den helige Ande som verkar. Vill du ta reda på om det verkligen är den helige Ande så ska du ställa dig frågan: Blir Jesus förhärligad i allt det här?

22 Ni män av Israel! Hör dessa ord: Jesus från Nasaret, en man som inför er har blivit bekräftad av Gud genom kraftgärningar och under och tecken som Gud gjorde genom honom bland er, som ni också själva vet. 23 Honom som genom Guds fastställda plan och förutbestämmelse blev utlämnad, har ni tagit och med onda mäns händer korsfäst och dödat. 24 Honom har Gud uppväckt, efter att han hade löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av den. 

Då börjar Petrus predika, och vem är det han talar om? Jesus. Han talar om Jesu korsfästelse, död och uppståndelse. När den helige Ande verkar så håller han alltid till Jesus försoningsverk, och förhärligar Jesus, så också i denna första pingstpredikan av Petrus.

Kung David profeterade om Jesus

25 För David säger om honom: Jag har alltid Herren för mina ögon, för han är på min högra sida för att jag inte ska vackla. 26 Därför gladde sig mitt hjärta och min tunga fröjdade sig, och även mitt kött ska vila i hoppet. 27 För du ska inte lämna min själ åt dödsriket, inte heller ska du låta din Helige se förgängelsen. 

1000 år tidigare talade kung David om Jesus och profeterade om honom, om hans död och uppståndelse. 

Hur den Helige Anden kunde bli utgjuten

28 Du har visat mig livets vägar, du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. 29 Män och bröder, låt mig tala öppet till er om patriarken David, att han är både död och begraven, och hans grav finns ibland oss än idag. 30 Eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade svurit honom, att ur en av hans efterkommande, enligt köttet, resa upp Kristus för att sitta på hans tron, 31 förutsåg han och talade om Kristi uppståndelse: att hans själ inte skulle lämnas åt dödsriket, inte heller skulle hans kropp se förgängelsen. 32 Denne Jesus har Gud uppväckt, det är vi alla vittnen till. 33 Efter att han blev upphöjd till Guds högra sida och har tagit emot löftet av Fadern om den Helige Ande, har han utgjutit detta som ni nu ser och hör. 34 För David har inte farit upp till himlen, men han säger själv: Herren sa till min Herre: Sätt dig på min högra sida, 35 till dess jag har lagt dina fiender till en fotpall för dina fötter. 36 Därför ska hela Israels hus vara helt förvissade om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Kristus.

Petrus förklarar på ett mästerligt sätt hur den helige Ande kunde bli utgjuten genom att hänvisa till gamla testamentets skrifter. 

Det kunde ske på grund av att Jesus hade dött, uppstått, farit upp till himlen (vi har helt nyligen firat Kristi himmelsfärdsdag), satt sig på tronen, eftersom Gud har gjort honom både till Herre och Kristus.

Den helige Andens kommande till jorden bevisar att Jesus är den upphöjde Konungen – Kristus – Messias – Herren – Guds Son – och hans verk på korset var godkänt av Fadern.

Därför kommer den som är fylld av Guds Ande  "tala om Guds underbara verk", som folket sa, och vittna om Herren Jesus Kristus. Men gör han inte det så kan man fundera på om han verkligen är fylld av Guds Ande.

Anden förhärligar alltid Herren Jesus Kristus, Guds enfödde Son.

Frälsta, döpta och Andens gåva 

37 När de hörde detta, fick de ett styng i hjärtat och sa till Petrus och de andra apostlarna: Män och bröder, vad ska vi göra? [r] 38Då sa Petrus till dem: Omvänd er och låt var och en av er döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse och ni ska få den Helige Andes gåva.  39 För åt er är löftet givet och åt era barn och åt alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud ska kalla. 40 Också med många andra ord vittnade och förmanade han och sa: Låt er frälsas från detta onda släkte. 41 De som då med glädje tog emot hans ord, lät döpa sig, och så ökades församlingen den dagen med omkring tre tusen själar.   

Som ett resultat av Petrus andeledda predikan blev människor frälsta och lät dig döpas och församlingen ökades med 3000 människor. Detta hade aldrig skett om den helige Ande inte hade kommit. Då den Helige Ande verkar blir människor alltid frälsta och döpta.

Att bli fylld av den helige Ande är inte bara till för vissa utan för alla som tror på Jesus. Petrus sa att den som är omvänd att de ska få Den Helige Andes gåva. Den helige Ande är en gåva. Och en gåva tar du emot. Är du omvänd så kan du ta emot den helige Anden, öppna din mun och börja tala med andra tungomål.

Församlingslivet

 42 Och de höll fast vid apostlarnas lära och gemenskapen och vid brödsbrytelsen och bönerna. 43 Och fruktan kom över varje själ, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44 Och alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt,  45 och de sålde sina ägodelar och tillhörigheter och delade ut dem till alla, efter vad var och en behövde. 46 Och varje dag var de ständigt och i full enighet tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd, och åt sin mat med fröjd och uppriktigt hjärta.   47 De prisade Gud och hade gott anseende hos allt folket. Och dagligen lade Herren till församlingen dem som blev frälsta.

Den helige Andens verk slutade inte i och med pingstdagen utan den fortsatte genom församlingen. Församlingslivet var levande. Där Undervisades det, bads, brödet bröts och man hade gemenskap med varandra. Tecken och under skedde och människor blev dagligen frälsta och lades till församlingen.

Christer Åberg

#Tungotal #Andens dop #Den Helige Ande #Pingst #Pingstdagen #Sista dagarna #Tidens tecken #Yttersta dagarna

Dela:

0 kommentarer

Kommentera

Alla kommentarer modereras. Antal tecken kvar: 340

Idag är det måndagen den 15 juli 2024, vecka 29 och klockan är 07:46. Ragnhild och Ragnvald har namnsdag.


Vill du bli frälst och få evigt liv? Ta då emot Jesus genom att be högt:

Jesus, jag tar nu emot dig och bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst och har fått evigt liv. Amen.


Senaste bönämnet

2024-07-14 23:46
Bed att jag får den hjälp av Gud som jag behöver Gud vet, tack 🙏 .

0 ber för bönämnet!


Senaste artiklar

Donald Trump skjuten på valmöte i Pennsylvania

Hur blir man Guds barn?

Christer Åberg berättar om sin frälsning i vekkelseteltet i Stockaryd

Målle Lindberg, 95, sjunger och talar om himlen i tältet i Stockaryd

Halleluja Jesus är min vän - Sång med Christer Åberg i tältet i Stockaryd

Historisk kväll med Målle Lindberg, 95, i tältet i Stockaryd

Är alla Guds barn enligt Bibeln?

Gud blev människa

Avfallet eller uppryckandet

Prenumerera på nyhetsbrevet


Senaste kommentaren

Lars-goran Marklund - 11/07-24 18:25
Be om Goda tankar!det ger goda handlingar. En mycket bra början. Ta emot 💖Jesus då lastar Herren av dig dina synder. Det viktigaste är att förlåta alla ogärningar som du blivit drabbad av. Bra ❤️👍❤️

Skrevs i Hur blir man Guds barn?


Ditt stöd behövs nu!
SWISH: 072 203 63 74
BANKKONTO: 8150-5, 934 343 720-9
IBAN: SE7980000815059343437209 BIC: SWEDSESS
Att sätta in på bankkonto går alldeles utmärkt i fall du vill vara månadsgivare.
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE TIKTOK INSTAGRAM